Sachi Bliss

A Heartbreaker’s Kiss

39.75

Description

     “Something’s there, Cara, and you can’t just ignore or forget about it like that,” naiiling na turan ni Craig. “I felt it. I know you did, too.”
     Pinagmasdan niya ito. “Don’t be too quick to assume. Wala kang alam sa mga nararamdaman ko.”
     “Do you really believe that, Cara?”
     “Alam mo na umpisa pa lang kung ano ang tingin ko sa ’yo at wala kang magagawang kahit ano para baguhin iyon.”
     Ang totoo, kinakabahan ang dalaga. Hindi siya ganoon kasiguro sa feelings niya. And he’s no ordinary guy. He’s a notorious heartbreaker. At maliwanag pa sa sikat ng araw ang katotohanang wala siyang mapapalang maganda sa lalaki.
     Unless she wanted a fling, a short-term thing….

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Sachi Bliss

Page count

141 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.