Aira Felicity

A Wish Of Love

39.75

Description

     Nang malaman ni Angelika na pupunta na ng Amerika ang kanyang ultimate crush and potential true love na si Adrian, lakas-loob niyang tinungo ang bahay nito at nagtapat ng tunay niyang damdamin. ‘It’s now or never’ ang drama niya.
     Ganoon na lang ang hiya at inis ng dalaga nang malamang hindi si Adrian ang nakarinig ng confession niya kundi ang kapatid nitong si Arone. Lalo pang kumulo ang dugo niya rito nang nakawan siya nito ng halik.
     Subukan lang talaga nitong ipaalam kay Adrian ang tungkol sa confession niya at sasamain ito sa kanya. Di bale nang mapagkamalan siyang tomboy ni Arone, basta babangasin niya ang pagmumukha nito—at wala siyang pakialam kahit saksakan pa ng guwapo ang preskong iyon….

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Aira Felicity

Page count

130 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.