Dior Madrigal

An Angel’s Lies

65.00

Description

     Her savior. Sa mga mata ni Charlotte, iyon si Gabriel Ongpauco. Para itong guardian angel na sinagip siya mula sa mga gunmen na kumidnap sa kanya, binayaran ang utang ng namayapang nanay niya sa isang malaking drug syndicate at dinala siya sa Palawan para makilala niya ang tunay niyang ama.
     How can she not love him? Imposibleng magawa niyang pigilan ang sariling damdamin na mahalin ito nang buong-puso at pag-alayan ito ng sarili nang buong-buo.
     Pero hindi niya alam na sa likod pala ng kabutihang ipinakita nito sa kanya ay isang madilim at pangit na motibo. Ginamit siya ni Gabriel, ginawang pawn. Sa malas, sa lalaki na umiikot ang mundo ni Charlotte nang madiskubre niyang hindi ito ang ‘anghel’ na inisip niya noong una at hindi totoo ang lahat ng pagmamahal na ipinakita nito sa kanya….

Read Chapter One-Chapter Three Buy Paperback Version

Additional information

Author

Dior Madrigal

Page count

192 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.