Tarra Buluran

Blame My Heart

39.75

Description

     Magic ang kailangan ng sikat na artista at commercial model na si Beth upang makalimutan si Jake. Lalo pa ngayong tila sinusutil siya ng tadhana. Of all the photographers in the world, bakit ang dating nobyo pa ang ibinigay sa kanya?
     Ang pinakamahirap pa namang gawin ay iyong alang-alang lamang sa trabaho, kailangang pilitin ni Beth ang sarili na makitungo sa isang taong halos isinumpa na niya.
     She refused to manifest her weak emotions, either. Nais niyang pairalin ang pagiging ‘Zee Gomez’ kaysa sa dati niyang malambot na karakter. Kailangan niyang magkunwaring bale-wala sa kanya ang lahat ng ginawa ni Jake noon para lamang maging maayos ang takbo ng kanyang photo shoot at hindi siya mailang.
     But deep inside, she was going crazy—too crazy to still care about him, too crazy to still want him….

Read Prologue-Chapter Three

Additional information

Author

Tarra Buluran

Page count

117 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.