Emmanuelle Braza

Devotion

39.75

Description

      Ellie loved Zach, and she thought he loved her, too. Pero niloko lang pala siya ng lalaki, ginusto lamang na maikama siya.
      Matapos ang ilang taon, nagkita uli sila. May kailangan siya sa binata at ibibigay lang nito iyon kung papayag uli siyang magpagamit dito. Ngunit nagdadalawang-isip si Ellie kung kakagatin ba niya ang alok ni Zach. Bukod sa galit pa rin siya dahil sa ginawa nitong panloloko sa kanya noon, mayroon na rin itong fiancée.
      Hindi rin naman niya basta-basta na lang matatanggihan ang alok ng lalaki. Nakasalalay roon ang kinabukasan niya at ng kanyang pamilya.

Read Preview

Additional information

Author

Emmanuelle Braza

Page count

140 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.