Marianna Ruiz

Falling For Benjamin

39.75

Description

     “Look, I’m sorry.”
     “Wala kang dapat ipag-sorry. Tama lang na maging rude ka sa akin at tawagin akong responsibilidad mo,” ani Chayzen.
     “Sobrang nag-alala lang ako.” May humaplos sa puso niya sa sinabi ni Benjamin, pero kaagad niyang sinaway ang sarili. “Believe me, I was… irrationally worried about you.”
     “Really? How irrational could you be?”
     “This much.” Ibinaba nito ang ulo at hinagkan siya sa labi. Desire overpowered her logic. Sa isang iglap, kumawala ang lahat ng sinusupil nilang atraksyon parasa isa’t isa. Pero hindi ibig sabihin ay maaari na iyong magtuloy sa kung saan.
     Malaking kahihiyan at sugal kung susundin niya ang atraksyong ito, lalo pa’t hindi relasyon ang habol ni Benjamin sa kanya….

Read Preview

Additional information

Author

Marianna Ruiz

Page count

132 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.