Kizza Grace

Forever Is Ours

39.75 31.80

Description

     “Sa tingin mo ba, galit lang ang dahilan kung bakit kita pinakasalan? There is more to that.”
     Napakunot ang kanyang noo. “Ano ang ibig mong sabihin?”
     “A little of desire, Maia. Una pa lang kitang nakita, I found you interesting; a mixture of innocence and intrigue.”
     “Alex, please,” protesta niya. “Let me go, release me from this marriage. Hindi tayo magiging masaya. Puwede tayong magpa-annul.”
     “Hingin mo na ang kahit ano, ’wag lang ’yan. We shall consummate our marriage, Maia,” determinadong pahayag nito. “Ibibigay ko sa ’yo lahat ng kailangan mo at bibigyan mo ako ng anak. You will give me a son.”
     Lahat ng kailangan niya, sabi ng asawa. Pero hindi kasali roon ang pinakaimportante—pag-ibig.

Read Preview

Additional information

Author

Kizza Grace

Page count

140 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.