Alesia Marquez

Forever Yours

39.75

Description

     “Wes, nakakakaba ka na. You look distressed. Parang hindi pa kita nakitang ganito kahit kailan,” ani Rain sa matalik na kaibigan.
     “Rain,” sambit nito bago humarap sa kanya, “masaya ka kay Liam, right?”
     Hindi siya agad nakasagot. Pakiramdam ni Rain, siya si Cinderella, at ang tanong na iyon ay parang chime ng orasan na nagsasabing twelve midnight na—hudyat ng pagbabalik niya sa totoong mundo. She was hoping that Wesley would take their friendship to a whole new level. But that was just a fantasy, an impossible fairy tale. Si Liam ang totoong mundo niya. Yes, si Liam—si William Carreon, ang twin brother ni Wesley… at ang boyfriend niya. Ito ang primerang dahilan kung bakit hindi niya puwedeng patuloy na mahalin si Wesley.
     Sa kabila ng lahat, napagtanto ni Rain na ganoon pa rin katindi ang damdamin niya para sa matalik na kaibigan….

Read Preview

Additional information

Author

Alesia Marquez

Page count

143 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.