Joelle Madison

Freedom And Love

39.75

Description

     Biglang nagkaroon ng instant ‘ampon’ si Summer sa bahay nila nang isang araw ay walang babalang naabutan niya ang isang estranghero sa loob ng kanyang kotse. Ayon kay Adam Kronos Gomez, lumayas ito sa mansyon ng pamilya nito. Ilang beses nang pinagtangkaan ang buhay ng binata, kaya nagdesisyon ang mga magulang nito na manatili na lang ito sa bahay at bantay-sarado ng mga bodyguards sa lahat ng oras. Na-bore ang lalaki sa ganoon kaya minabuting lumayas. Kung suwerte o malas, di pa sigurado ng dalaga, pero kotse niya ang napili ni Adam na gawing getaway car.
     At noon nagsimula lahat ng gulo. Natagpuan na lang ni Summer ang sarili na umiibig sa kanyang pekeng nobyo—yes, iyong mismong lalaking pinatira niya sa kanyang bahay….

Read Preview

Additional information

Author

Joelle Madison

Page count

122 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.