Marianna Ruiz

Hanggang Sa Muli, Pag-ibig

39.75

Categories: , Tags: ,

Description

     Kung nalaman lang ni Dea na si Aldrick Marciano—ang mismong first crush niya na nang tumagal ay kinabubuwisitan na niya—ang magtuturo sa kanya ng pasikut-sikot sa business ng kanyang ama, hindi niya sana tinanggap iyon.
    Ilang taon man na ang lumipas, hindi pa rin nakakalimutan ng dalaga ang mga insultong sinabi nito patungkol sa kanya noong araw na mabuko ng binata ang lihim niyang paghanga rito. Tuloy, mainit ang ulo niya sa obviously ay paboritong empleyado ng kanyang ama, kahit wala itong ginagawa na dapat niyang ikagalit.
    Lalo siyang nainis nang ma-realize na kagaya pa rin ng dati ang sitwasyon nila—naging mas komplikado lang. Higit na sa teenage crush ang damdamin niya kay Aldrick, ngunit hindi pa rin siya nito gusto….

Read Preview

Additional information

Author

Marianna Ruiz

Page count

138 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.