Jessica Gayle

His Flame Lily

39.75

Description

      “Saan ka pupunta, Sab?” seryosong tanong ni Sloan.
      “K-kailangan kong umalis dito.” Puno ng takot ang puso niya.
      “Give me one good reason para payagan kitang umalis nang dis-oras ng gabi to God knows where.”
      She shivered despite the humid night air. “I’m being hunted, Sloan. And for all I know, ang kliyente mo pala ang taong mismong tinatakasan ko.”
      “That may be true but I promise to help you.” The private investigator’s eyes turned suddenly gentle.
      “Paano mo ako matutulungan, Sloan, kung ikaw mismo ay hindi ko magawang pagkatiwalaan?”
      Matalim ang mga salita ni Sab pero totoo. Kahit gustung-gusto na niyang maniwala sa lalaki ay hindi niya magawa.
      Pero iba naman ang dinidikta ng kanyang puso at katawan….

Read Preview

Additional information

Author

Jessica Gayle

Page count

127 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.