Jean Mae Oryza

I Love You Most

39.75

Description

     “I want you to pull out your books from all bookstores. Pino-pollute mo lang ang utak ng mga kababaihan sa librong ’yan,” feeling hari na deklara ni Patrick, hawak ang librong isinulat ni Joanna na pinamagatang ‘I Love Me More’.
     “May sariling utak ang mga readers ko. At saka, maimpluwensyahan ko man ang girlfriend mo o hindi, hindi mo pa rin naman siya puwedeng pakasalan,” balik-singhal niya.
     “Mabuti’t nabanggit mo ’yan.” Nagsalubong lalo ang mga kilay ng lalaki. “Ang lakas ng loob mong ilagay diyan that you’re single when in fact, seven years ka nang married!”
     Napahumindig siya. “Wala kang karapatang pakialaman ang buhay ko.”
     Nakakaloko ang ngiti ni Patrick. “I don’t think so. Because, my dear Joanna, whether you like it or not, I am still your husband.”

Read Chapters One-Three

Additional information

Author

Jean Mae Oryza

Page count

141 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.