Mia Shyrene

Indecent Proposal

39.75

Description

      “Kahit gaano pa kalaki ang utang-na-loob ko sa ’yo, wala kang karapatang paglaruan ang damdamin ko,” singhal ni Ingrid nang marinig ang proposition ni Neil na bigyan niya ito ng anak.
      “Hindi damdamin ang pinag-uusapan natin dito. Katawan mo lang ang gusto ko.” Naalarma siya nang tumabi ang binata sa kanya at unti-unti siyang ikinulong sa matipuno nitong mga bisig. “Let’s seal our agreement.”
      “Teka! Hindi pa ’ko nakakapag-decide—“
      “It doesn’t matter.” Sinakop nito ang mga labi niya. Walang nagawa si Ingrid kundi ang magpatangay rito. “In six months’ time, I know magsasawa rin ako sa ’yo.”
      Parang bombang sumabog iyon sa pandinig ni Ingrid. Maybe she should quit hoping for the impossible—hindi na mangyayaring mababago niya ang opinyon ni Neil sa lahat ng babae….

Read Preview

Additional information

Author

Mia Shyrene

Page count

147 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.