Charisse Pamela

Just A Day With You

39.75 31.80

Description

     Nagtungo si Celine sa probinsya ng Quirino para sa kasal ng kanyang boss. Iyon ang unang pagkakataon na tatapak siya sa Norte. Sa malas lang, walang magda-drive para sa kanya kaya bitbit ang wedding gown ng boss at lahat ng gamit, nag-commute siya patungo sa Nagtipunan. Sa dami ng dinanas niyang hirap, tinutukan pa si Celine ng baril ng isang nakakatakot na mama dahil lang hindi siya marunong mag-Ilocano!
     Mabuti na lang, niligtas siya ni Zack. Pinsan pala ito ng amo niya at siyang nautusan na sumundo sa kanya sa bayan. Bukod sa mabait, nakapanghihina rin ng tuhod ang kaguwapuhan ng binata. Bigla tuloy siyang nagka-crush nang wala sa oras.
     Pero nahulasan si Celine mula sa pangangarap nang gising nang makilala ang pagkaganda-gandang nobya ni Zack….

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Charisse Pamela

Page count

112 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.