Sachi Bliss

Like A Fairy Tale

39.75

Description

The Ex Files (Book 2 of 6)

     Nawindang si Mel nang makitang sinundan siya ng lalaking parang ewan kung makatingin sa kanya mula nang pumasok ito sa bar. In fairness, he might look dangerous but he didn’t really look like he was about to do her harm.
     “Hey…” His deep, very male voice seems to seep into her.
     Hindi siya nakapagsalita. Tumaas ang isang kilay ng lalaki. His smile looked somewhat mischievous. Nagsimula itong lumakad patungo sa kanya, hindi inaalis ang tingin sa mukha niya. At tila ipinako siya sa kinatatayuan ng tinging iyon. His look seems to promise a thousand things.
     Gusto niya sanang komprontahin ito. Sino ba ang estrangherong ito? Ano ang balak nitong gawin sa kanya?
     Bago pa niya iyon masabi, nahila na siya nito at hinahagkan nang mariin na tila ba karapatan nito iyon….

Read Preview

Additional information

Author

Sachi Bliss

Page count

133 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.