Sachi Bliss

Like A Magic Spell

39.75 31.80

Description

The Ex Files (Book 3 of 6)

     Sydney has been done with love, years and years ago. Gaya ng mga walang buhay na sineserbisyuhan nila, nag-rigor mortis na rin yata ang puso niya.
     Pero nagkita sila ng first love niyang lalong gumuwapo. Ang first love na kung dati ay parang laging naaalibadbaran kapag nakikita siya ay ganoon na lang kung tingnan at ngitian siya ngayon. Hindi niya alam kung bakit mabait na si Wesley sa kanya. Sinubukan niyang huwag maapektuhan masyado ng kung paano siyang minamasdan nito na para bang nagagandahan pa ito sa kanya sa halip na naaalibad-baran kagaya noon.
     She is beginning to like it and it’s unnerving her at the same time. Hindi pala rigor mortis ang puso niya, dormant lang.
     Bad trip.

Read Preview

Additional information

Author

Sachi Bliss

Page count

124 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.