Charlotte Dianco

Little Wild Heart

39.75

Description

     “Suplado ka ba talaga?” narinig ni Lemuel na tanong ni Danica. “Para kang laging galit sa akin.”
     Imbis na mainis ay na-distract siya. Naka-two-piece ito at hindi man lang nagsuot ng roba o nagtapis ng tuwalya. Kahit alam niyang tomboy ang kaharap, babae pa rin ang katawan nito. At lalaki lang siya!
     “Hindi ako galit sa ’yo,” aniya. “Nanghihinayang lang.”
     “Nanghihinayang? Bakit?”
     “Dahil maganda ka… pero lesbiana.” At ang younger sister ko ang type mo, gusto niyang idagdag.
     May treinta segundo rin yatang hindi ito nakapagsalita, pero mayamaya ay tumawa nang malakas. “Ako? Lesbian? Papayag lang akong maging lesbian kung gay ka.”
     It was a big mistake. Dahil imbis na sumagot, bigla niyang kinabig ang babae at hinalikan sa labi!

Read Preview

Additional information

Author

Charlotte Dianco

Page count

141 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.