Charlotte Dianco

Love Knows No Bounds

39.75

Description

     Next year ay treinta na si Reese, at dalaga pa rin. Nanganganib na ang matris niya. Sa totoo lang ay gusto na niyang magkaanak, pero unless kaya niyang magconceive ng baby nang mag-isa, hindi iyon mangyayari. Pero malas yata siya sa lalaki dahil palpak ang lahat ng mga naging relasyon niya.
     Still, hindi iyon rason para pag-interesan niya ang kanyang guwapong assistant. Hindi tama, iyon ang sigaw ng konsyensya niya. Kailangan niyang magsisi dahil ramdam niyang nasa bingit na siya ng temptation….

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Charlotte Dianco

Page count

130 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.