Yanna Mendoza

Makita Kang Muli

39.75

Description

      Mahirap ipaliwanag, pero kusa na lamang naramdaman ni Chloe ang pagmamahal sa binatang pasyente niya. Kahit hindi siya nakikita ni Carlos Alcantara dahil sa nagkaroon ito ng problema sa mga mata ay hiniling pa rin niyang mahalin siya nito. Pero alam niyang imposibleng mangyari ang iniisip niya dahil may Trinie na ito na matagal nang minamahal.
      Pansamantalang nagkalayo sila dahil kinailangan ng dalaga na magtrabaho sa ibang bansa. Ganoonpaman, hindi nawala sa isip ni Chloe si Carlos kahit tatlong taon na ang nakalipas. Laking gulat ng babae nang magkita sila ulit at natandaan nito ang boses niya.
      Ngunit alin nga ba ang mas matimbang? Ang pag-ibig nito kay Trinie na pinagtibay ng maraming taon, o ang isang pag-ibig na nabuo lamang sa loob ng isang buwan?

Read Preview

Additional information

Author

Yanna Mendoza

Page count

125 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.