Doreen Laroya

Minsan May Isang Kahapon

39.75 31.80

Description

     “Palagi namang ganoon ang rason, di ba? ‘It’s not what you think’. Ganoon ba ako katanga sa paningin ninyo?” asik niya.
     “Frances…”
     “Bakit, Ronald? Ano’ng naging kasalanan ko sa ’yo? Bakit si Tita Jasmine pa? I treat her like she’s my own mother!”
     “Hindi mo naiintindihan. Baby, please… let me explain.”
     “Mahal mo ba siya?”
     “Frances…”
     “Just answer me, damn it!” singhal niya.
     “Y-yes. I love her, pero….”
     Walang magagawa si Frances kung ganoon maliban sa magparaya. They were the two most important people in her life and she couldn’t deny them happiness—even if it would mean a lifetime of heartache for her….

Read Preview

Additional information

Author

Doreen Laroya

Page count

132 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.