Shahani Siblawan

Ms. Masungit Meets Mr. Mayabang

39.75

Description

     Binasa ni Dayna ang kanyang mga labi para itago ang ngiti; hindi dapat malaman ng kaharap na naaaliw siya sa usapan nila. “So, ilang babae naman ang nakuha mo sa mga pambobola mo, Harley Gallego?”
     “Wala pa, dahil hindi ako nambobola.”
     Napataas ang kanyang kilay. “Ano sa tingin mo ang ginagawa mo ngayon?”
     “Nakikipagkilala.” Walang anumang kinindatan siya nito.
     Mabilis siyang nag-iwas ng tingin. Bakit parang kinabahan siya sa klase ng titig ng binata? Napalunok siya para alisin ang bara sa kanyang lalamunan. Leche naman kasi sa kaguwapuhan, kagaguhan at kayabangan itong si Harley. Kahit ayaw aminin ni Dayna, alam niyang gusto niya ang malakas nitong personalidad….

Read Preview

Additional information

Author

Shahani Siblawan

Page count

136 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.