Mara Alegria

My Beloved Señorita

39.75

Categories: , Tags: ,

Description

     “Unang-una,” simula ni Leandro ng house rules nito, “bahala kang suportahan ang mga pangangailangan mo. Magtrabaho ka para sa sarili mo. Pangalawa, wala ka sa mansyon kaya huwag kang aasa na ituturing ka naming prinsesa. Simulan mo nang matuto ng mga gawaing-bahay. Pangatlo, bawal ang lahat ng klase ng bisyo sa bahay na ito.”
     “Don’t worry, I don’t have vices,” singit ni Caitlin.
     “Pang-apat, siguraduhin mo lang na walang mga pulis na bigla na lamang susugod dito at aakusahan kami ng kidnapping. Ayaw ko ng gulo. At pinakamahalaga sa lahat, huwag na huwag mo ’kong tatangkaing akitin at pikutin.”
     Jerk! Ang kapal ng mukha nitong i-assume na magbabalak siya ng ganoon. Kung hindi lang kailangang-kailangan niya ng masisilungan, hindi siya makikitira sa bahay ng aroganteng ito!

Read Chapters One-Three

Additional information

Author

Mara Alegria

Page count

137 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.