Ammy Redrico-Ribay

My Heart Belongs To You

39.75

Description

     Para hindi maremata ng bangko ang lupa’t bahay nila, humingi ng tulong si Dee-Dee sa Lolo Felix niya para matubos iyon. Ang kaso, humingi ito ng kapalit; maraming apo sa tuhod. Pero siyempre kailangan muna niyang mag-asawa. May solusyon naman si Macario Magdaraong Jr., her best friend. Tinulungan siya nito na mag-husband-hunting, inireto siya sa mga bachelor friends nito. Subalit ni isa ay wala siyang napili.
     Nang inalok nito ang sarili para maging asawa niya, tinanggap niya. May naging problema uli, ayaw maniwala ng lolo niya na nag-iibigan sila. Ngunit ang Macario, pinalabas na nagdadalantao siya para pumayag ang kanyang abuelo na makasal sila. Kailangan na lang nilang magsiping para mabuntis siya nang totohanan. Nasa lalaki muli ang solusyon doon. Dahil kung sa kanya lang, handa siyang isuko ang sarili kay Mac.
     Na-realize ni Dee-Dee na mahal niya ito, hindi bilang kaibigan lang….

Read Chapters One-Three

Additional information

Author

Ammy Redrico-Ribay

Page count

142 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.