Monica Bautista

My So-Called Boyfriend

39.75

Description

     Masyadong nahamon ang pride ni Elaine. Tila sigurado ang tiyahin na imposibleng may madala siyang nobyo sa kanilang family reunion. Kaya bago pa napag-isipan, nangako siyang isasama ang nobyo paluwas. Ang problema niya ngayon, saan siya kukuha ng lalaking papayag na magpose na boyfriend niya kuno?
     Her friends suggested she ask ‘Prince Charming’—ang estrangherong napadpad sa bahay niya na hindi man lang niya alam ang tunay na pangalan. He was perfect for the role.
     Too perfect, actually. Dahil matapos ang araw na iyon at maaksidente sila, kailangan niyang i-extend ang drama. At kung pipilitin si Elaine, baka aminin din niyang hindi lamang iyon dahil sa pagkawala ng alaala ng binata.
     She was actually enjoying being this hot stranger’s ‘girlfriend’.

Read Prologue-Chapter Two

Additional information

Author

Monica Bautista

Page count

137 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.