Alexie Aragon

Secret Boyfriend

39.75 31.80

Description

     Lakas-loob na hinarap ni Hannah ang kanyang ‘secret boyfriend’.
     “Alec, ’yung tungkol sa atin… kuwan kasi… Ang baitbait ni Miss Cate ’tapos ganito pa ang igaganti natin. I’m suggesting we’d better… uhm, put an end to—”
     “Listen. Kung si Cate lang ang inaalala mo, I’m telling you…” Dinala nito sa bibig ang kamay niya at masuyong kinintalan ng halik. “Walang kasalang magaganap sa pagitan namin. Please don’t cast me off, okay?”
     Nalilito si Hannah. Baka kasi lalo pang lumalim ang bawal na pagtingin niya sa binata, mahirap na. May tunay na kasintahan si Alec at kung magkabistuhan, siguradong siya ang kawawa….

Read Preview

Additional information

Author

Alexie Aragon

Page count

133 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.