Dimples Antonio

Si CJ Boy at Si CJ Girl

39.75 31.80

Description

     Ano ang tsansa ng taong kaparehong-kapareho mo sa maraming bagay? Siya si Christian John, ito naman si Christine Jane, pareho silang CJ ang nickname. Tapos, pareho pa silang drummer at tennis player!
     CJ felt they were deeply connected. Gusto niya sanang mapalapit kay CJ girl, kaso galit sa kanya ang dalaga.
     Pero umasa siyang magbabago ang mga nararamdaman nito sa kanya kapag nakilala siya nito nang lubusan.

Read Preview

Additional information

Author

Dimples Antonio

Page count

114 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.