Autumn Castillo

Stardust In Her Heart

39.75 31.80

Description

     Ayon kay Michael, pinauwi ito ng best friend ni Megumi para bantayan siya at umaktong kapalit muna ni Caspian habang hindi pa bumabalik ang matalik niyang kaibigan. Pero habang unti-unting natutuon ang atensyon niya sa bagong kasa-kasama, na-realize ni Megumi na iba ang damdamin niya kay Michael kumpara sa gaan ng loob niya sa kanyang best friend.
     Kung kailan tuluyan na niyang minahal ang binata saka niya nalaman ang totoo. She was only a mission for him; pinaibig siya bilang pagsunod sa utos ni Caspian.
     At bagaman, maganda ang intensyon ni Michael, lumabas na kasinungalingan lang ang lahat. Hindi totoong minahal din siya nito….

Read Preview

Additional information

Author

Autumn Castillo

Page count

148 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.