Emily Loris

Stolen Identity

39.75

Categories: , Tags: ,

Description

     Pinigilan ni Karel ang sarili na magalit kay Liam. How dare this man accuse her of seducing another woman’s husband! “Aalis na ako,” tipid na sabi niya.
     “Nag-uusap pa tayo,” angil nito.
     “What’s the use? Mainit ang ulo mo at baka mag-away lang tayo…” Nalaman niya agad na isang malaking pagkakamali ang tumingin sa mga mata nito.
     “You’re right. We shouldn’t be talking right now.” Hindi siya nakakilos nang kabigin siya ni Liam. Napapikit na lang siya nang lumapat ang mga labi nito. “I knew you’d be trouble the first time I saw you,” he said against her lips.
     Damn him! Kanya dapat ang linyang iyon….

Read Preview

Additional information

Author

Emily Loris

Page count

146 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.