Tarra Buluran

Stumbled Heart

39.75

Description

Ladies Gone Wild (Book 3 of 4)

     “About…w-what happened between us,” panimula ni Joyce. “S-sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko itatanong ang bagay na ito. Pero gusto ko lang malaman.” Sinulyapan niya ang lalaki. Mula sa kinatatayuan ay dinig na dinig niya ang buntong-hininga ng binata. “A-ano nga ba ang dahilan at nangyari iyon, Jim?”
     “Because you mean something to me…” Bagaman nagustuhan niya ang sagot na iyon, ramdam niyang parang may kulang doon. “Pero ayokong masira ka dahil lang sa akin.” Tiningnan siya nito. “Joyce, I don’t want you to get hurt…”
     Parang piniga ang puso ng dalaga.
     Sinabi na nga ba niya. Iniligoy lang ni Jim, pero ang bottom line: walang kahulugan ang mga halik nito. Wala ring pagmamahal sa puso nito noong gabing angkinin siya….

Read Preview

Additional information

Author

Tarra Buluran

Page count

125 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.