Laura Donovan

Summer Fling

39.75

Description

     “Fine, I’ll go with you,” sabi ni Cyane sa suggestion ng estranghero na magkita sila araw-araw habang naroon sila pareho sa Palawan. “Sa isang kondisyon, we don’t have to know each other’s names, and I don’t have to share information with you. Same goes for you. Ayos ba ’yon?”
     Ilang segundong hindi nakapagsalita ang lalaki, pero isang malaking ngiti ang sumilay sa mga labi nito. “Okay,” turan nito.
     Alam ni Cyane na kalokohan ang kanyang gagawin. She wasn’t ready to fall in love, not yet. She was going to forget and have fun. Iyon lang. Siguro ganoon din ang binatang ito; naghahanap lamang ng summer fling.

Read Preview

Additional information

Author

Laura Donovan

Page count

144 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.