Lora Leigh

The One

39.75

Description

     Mas tumindi ang pagtingin ni Brenna para kay Jase—mula sa isang crush ay naging nakapapasong pagnanasa iyon; isang masakit na pangangailangan, isang kirot na walang katugon dahil hindi ganoon ang damdamin para sa kanya ng sexy Texan. Tila pinatigas ang loob ni Jase ng isang proviso sa iniwang habilin ng ama nito. At ngayon, kailangan niyang tiisin ang tatlong buwan kasama ang binata sa ilalim ng iisang bubong. Tatlong buwan na puno ng pahirap at tension, at pagkatapos ay matutupad na ni Brenna ang isinasaad ng proviso; magiging malaya na siyang bawiin ang pusong inangkin na ni Jase sa loob ng mahabang panahon.
     Mula noong eighteen siya, pinrotektahan na ni Jase si Brenna—mula sa sarili niya, kung paanong iningatan niya rin ang dalaga mula sa iba. Ngunit ang mamuhay kasama ito ay sobra-sobra, kahit para sa mala-bakal niyang determinasyon. Kukuhanin niya ang para sa kanya, aangkinin ang magandang katawan ni Brenna sa mga paraang noon ay pinangarap lang niya. At sumpain siya kung pakawalan pa niya ito.
     Hindi maikukumpara sa init ng tag-araw sa Texas ang nag-aalab na pagnanasa sa pagitan nila nang isuko ni Brenna ang lahat kay Jase—sa nag-iisa at tanging lalaking minahal niya….

Translation by Helene Del Mundo

Read Preview

Additional information

Author

Lora Leigh

Translation

Helene Del Mundo

Page count

116 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.