Cynthia Herrera

You Made Me Live Again

29.00 23.20

Description

     Tiyak ni Denise na maraming babae ang magpapakahangal at gagawin ang lahat marinig lang mula sa mga labi ni Andrei ang mga salitang ‘I want you.’
     Pero hindi siya. Dahil iba ang gusto niyang marinig mula rito. Ang gusto niya ay pag-ibig—wagas at walang katapusan. At habang patuloy nitong sinasabi how much he wanted her, pero hindi binibigkas ang salitang pagmamahal, lalo lamang siyang nasasaktan. Kaya kailangan niyang lumayo rito dahil parang alak ang mga halik nitong lalong tumatamis habang lumalawig.
     Ayaw niyang maging mistress ninuman. Kahit pa ng lalaking mahal niya.

Read Chapters One-Three

Additional information

Author

Cynthia Herrera

Page count

140 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.