Mari Calingayan

A Groom For Life

39.75

Description

     Pamamanahan si Mika ng kanyang paboritong lolo ng isang bahay, isang mango farm at malaking halaga ng pera. Mayaman na siya! Sana. Kaso may kondisyon ang matanda: kailangan niyang mag-asawa sa loob ng dalawang buwan.
     Bagaman ilang taon nang zero ang lovelife niya, hindi susuko si Mika. She swore she would find a groom within the week!
     Parang may suminding bombilya sa loob ng utak niya nang makita ang guwapo at machong lalaki sa loob ng bahay ng best friend niya. Mukhang may solusyon na sa dilemma niya.
     Only he turned out to be Jared—ang lalaking walang ginawa noong mga bata pa sila kundi asarin siya at pahirapan ang loob.
     Bakit kaya ito bumalik sa Pilipinas?
     At ang mas importanteng tanong: may asawa na kaya ito?

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Mari Calingayan

Page count

144 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.