Fraeraine

A Happy Ending For Romeo & Juliet

39.75

Description

     Kung hindi namatay ang mommy ni Juliet Catherina ay hindi siguro siya mapapapunta sa Sta. Agatha, isang liblib na bayan sa Mindanao, upang doon na manirahan kasama ng pamilya ng ama. And she hated being there, hindi lang dahil napakalayo niyon sa kinasanayan niyang lungsod, kundi dahil kilala siya roon bilang bastarda ng mayor. But when she started to think that everything about the place sucked, she met Roberto Meo Arguilles o Romeo sa mga kapamilya nito. At bigla niyang na-appreciate ang Sta. Agatha.
     May problema nga lang; hindi lamang mga pangalan nila ang tila pinaglaruan ng tadhana, pati sitwasyon nila ay ganoongganoon din. She learned about her family’s decades-long feud against Romeo’s family. Coincidence pa bang matatawag iyon o sumpa na?
     Magiging tragic din ba ang ending ng love story nila?

Read Chapter One

Additional information

Author

Fraeraine

Page count

128 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.