Luna Amparo

A Night With A Princess

39.75

Description

     Bilang prinsesa ng tribo ng Malayaan, nakakondisyon na ang isip at puso ni Maleha na darating ang pagkakataon sa buhay niya na iaalay siya para sa isang bisita. At nang makita niya si Daniel Sollano, ang doktor na nagpasyang tumulong sa mga katribo niya, magkahalong kaba at excitement ang pumuno sa puso ng dalaga. She was instantly attracted to him at alam niyang hindi magiging ganoon kahirap gawin ang responsibilidad na hinihingi sa kanya.
     Gayunpaman, masakit pa ring isipin para kay Maleha na may mangyayari sa kanila ng manggagamot dahil lamang sa tradisyong iyon at hindi dahil pareho silang may damdamin para sa isa’t isa….

Read Chapter One

Additional information

Author

Luna Amparo

Page count

109 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.