Connie C. Causing

A Promise to Forever

39.75

Description

     Sa pagtakas sa lalaking nagtangkang manghalay sa kanya, muntik pang malunod si Alyssa nang abutan siya ng malalakas na alon sa dagat habang sakay ng speedboat. Mabuti na lang, may nakakita sa kanya at nagmagandang-loob na iligtas siya at dalhin sa bahay nito.
     Sa loob ng maiksing panahon, napamahal siya kay Drew Montero, at mukhang ganoon din ito dahil agad siya nitong inaya ng kasal.
     She was happily living every girl’s dream being Drew’s wife… and then, she learned the truth.

Read Chapters One & Two

Additional information

Author

Connie C. Causing

Page count

151 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.