Adrienne Rowland

A Second Beginning

39.75

Description

     Sa gitna ng pag-aaway nila ng kanyang boyfriend, matapang na ipinagtanggol si Meng ng una niyang pinagkamalang weird na kapitbahay. Mabait si Natz sa kanya at ilang beses siya nitong binigyan ng payo patungkol sa papasira nilang relasyon ng nobyo niya. At nang tuluyan silang maghiwalay ni Kurt, naroon pa rin si Natz sa kanyang tabi.
     Kung kailan sigurado na si Meng na wala nang sakit na iniwan ang huling relasyong sinuong niya at kaya na niyang sumugal sa panibago, saka niya natuklasang nagkabalikan na si Natz at ang ex nitong modelo….

Read a preview

Additional information

Author

Adrienne Rowland

Page count

96 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.