Dimples Antonio

After All

39.75

Description

     Perfect at crush ng bayan ang bago at napakabatang teacher na nagtuturo sa school ni Darlynn. Kaso hindi niya alam kung bakit napakainit ng ulo nito sa kanya, parang may personal na galit ito.
     Dahil ba iba ang opinyon niya sa klase nito? Ang babaw namang dahilan niyon para hanggang sa labas ng campus ay gusto siya nitong parusahan.
     Something was telling her that David was not what he seemed to be.…

Read Preview

Additional information

Author

Dimples Antonio

Page count

157 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.