Anya Madrid

Back To You

39.75

Description

     Nagpakawala si Hendrick ng malalim na hininga. “Huwag ka nang magpapakita ulit sa amin, Serene.”
     “Bakit?” untag nito.
     “Kailangan mo pa bang tanungin iyan? Maayos na ang buhay ko. Huwag ka nang manggulo pa.”
     “Wala akong planong manggulo, Hendrick…”
     “Sa tingin mo ba, hindi ka nakakagulo ngayong nagbalik ka at nagpakita sa amin?” inis na turan niya.
     “That’s unfair. Wala akong ginagawa sa inyo!” Tumaas na ang boses ng dalaga.
     Hindi niya kayang sabihin sa dating nobya, pero nalilito siya sa tuwing kaharap niya ito. Here he is, about to get married to his fiancée, but driving himself crazy with the thought of Serene in his bed, writhing in pleasure beneath him….

Read Chapters One-Three

Additional information

Author

Anya Madrid

Page count

134 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.