Dior Madrigal

Bad For Each Other

39.75

Description

     Naniniwala si Shelly na dalawang bagay lang ang maaaring mangyari kapag nakita muli ninuman ang taong gusto nito noon: Una, ang masuka at sa di-pagkapaniwala kung bakit nito nagustuhan ang dating crush. Pangalawa, ang maalala nito ang lahat ng dahilan kung bakit patay na patay ito sa taong iyon noong una pa lang.
     Iyong huli ang reaksyon niya pagkakita kay Alejandro. Ang nakakainis, hindi deserved ng lalaki ang anumang pagtingin niya rito. Pinaglaruan nito ang damdamin niya seven years ago at sinaktan lang siya. At gustong iuntog ni Shelly ang ulo sa inis dahil sa munting haplos ni Al sa kanya ay para nang nag-aapoy ang bawat himaymay niya at natutunaw ang mga buto kasama ng kanyang desisyong kalimutan na ito….

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Dior Madrigal

Page count

152 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.