Carmela Dawn

Between the Lines

39.75 31.80

Description

     Nakainom siya. Iyon lang ang naiisip ni Lena na rason kaya napagkamalan niyang pervert si Jayce na may mabait na mukha, at naipagkamali ang concern nito sa panghaharass. Dahil sa kanyang misjudgment, napahiya ang lalaki sa bar at muntik nang makulong.
     Na-realize lang ng dalaga ang pagkakamali niya nang makita ang binata sa meeting para sa pelikulang sinulat niya. Assistant director ito sa nabanggit na proyekto at mukhang matatapos agad ang scriptwriting career ni Lena kung hindi niya magagawang kuhanin ang kapatawaran ni Jayce.

Read Preview

Additional information

Author

Carmela Dawn

Page count

130 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.