Dior Madrigal

Bewitching The Knight

74.75

Description

     Ivana was seriously contemplating murder nang malaman niyang pinaplano ng kanyang ipokritong pamilya na makipagbati sa mga Salazar sa pamamagitan ng kasal. Hindi siya makapaniwalang nalimutan na ng lolo niya ang ginawa ni Diego Salazar sa kanyang ina. Ngayon ay balak ipakasal ng mga ito ang pinsan niya kay Aiden, ang mismong anak ni Diego. But she noticed the lust in Aiden’s eyes as he stared at her. At nagkaideya siya kung paano sisirain ang plano ng kanyang pamilya.
     Kaso isa palang tunay na knight in shining armor ang lalaking gusto niyang gamitin, and Ivana cannot afford to mess with nice people. Plano na niyang mag-back out, subalit walang balak ang binata na lubayan siya. Mukhang gusto nitong bumawi sa kanya dahil sa kasalanan ng ama nito sa mama niya.
     Ngunit hindi awa ang nais niya mula kay Aiden. She wanted his love… something she would never deserve.

Read Chapter One

Additional information

Author

Dior Madrigal

Page count

267 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.