Dior Madrigal

Brat In Disguise

39.75

Description

     Plano ng kanyang ama na ipakasal si Kristen kay Marcus Ferera na matagal na nitong bukambibig. Naisip niya, kailangan niyang mapatunayan sa kanyang daddy na hindi ganoon kagaling ang Marcus na iyon kagaya nginakala nito, at kumbinsihin ang magulang na hindi sila bagay ng binata. Para magawa iyon, tinungo niya ang rancho ng mga Ferera nang naka-disguise bilang lalaki—eespiyahan niya ito! Tulong din iyon para hasain ang pag-arte niya, lalo’t nagbabalak siyang pasukin ang theater acting.
     Ngunit tama pala ang ama ni Kristen. Marcus Ferera is indeed Dapat umalis na siya bago pa siya nito mabuko, pero gusto sana niyang makasama ito kahit kaunting sandali pa….

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Dior Madrigal

Page count

138 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.