Mitch Francisco

Broken Melody

39.75 35.78

Description

     Umalis ng Guimaras si Mariku nang magkasakit ang kanyang ama. Nangako siyang babalik sa susunod na tag-araw, pero dahil sa pagkamatay nito ay hindi na niya iyon natupad.
     Naabot man ni Mariku ang pangarap na maging concert pianist ay hindi nawala ang hangarin niyang muling makita ang lalaking tanging inawit ng kanyang batang puso. After ten years, they did meet again. Pero kung kailan niya ito sinagot, saka naman biglang naglahong parang bula ang binata.
     Now the song in her heart is just a broken melody.

Read Chapter One-Chapter Three Buy Paperback Version

Additional information

Author

Mitch Francisco

Page count

128 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.