Emily Loris

Broken Vow

49.00 39.20

Description

     Ginagap ni Zander ang isang palad ni Ella. “I’m so glad you’re here.”
     Hinaplos niya ang noo ng asawang nakahiga sa hospital bed. “You should try to sleep now, Zander. Kailangan mo ng pahinga.”
     “Please stay with me,” nanghihinang anas nito.
     Hindi alam ni Zander kung gaano kahirap para sa kanya ang hinihiling nito. Palibhasa wala itong maalala. Hindi nito alam na matagal na silang hiwalay.
     Pinipilit ni Ella na panatilihin ang galit dito, pero hindi niya magawa. Nang makita niya itong nakaratay ay parang may mabigat na kamay na pumiga sa puso niya. Ayaw muna niyang tanungin sa sarili kung ano ang ibig sabihin niyon.

Read Preview

Additional information

Author

Emily Loris

Page count

135 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.