Lorry Virgo

Cabin Fever

39.75 31.80

Description

Love Boat Series (Book 3 of 4)

     “Kasalanan ko ba kung bakit nag-fall apart ang friendship natin?” untag ni Erixelle kay Keith.
     Tiningnan siya nito. “Siguro. Dahil masyado mong ginasgas ang salitang ‘curiosity’.”
     “Ginasgas ko?” kunwa ay na-offend na tugon ng dalaga.
     “Tama bang halikan mo ako dahil lang na-curious ka?”
     “Ano ba ang nirereklamo mo, eh, gumanti ka rin naman ng halik?” aniya. “In some ways, curious ka din sa akin.”
     Tumawa ito at malokong ngumiti. “So, did I satisfy your curiosity?”
     Parang hindi niya yata kayang sagutin iyon, lalo pa ngayong wala nang ibang babae sa eksena at sigurado na siya sa sariling higit sa curiosity ang ginigising ng binata sa damdamin niya, at iyon ay repressed desire na….

Read Chapter One

Additional information

Author

Lorry Virgo

Page count

122 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.