Diane Garcia

Don’t Give Up On Us

39.75

Description

     “I’m here for business, Mr. Mendez,” seryosong sabi ni Sam. “Now, kung wala kang mahalagang sasabihin, I’d better go.”
     Nakakailang hakbang pa lamang siya nang maramdaman ang pagpigil nito sa braso niya. “You’re not going anywhere. Hindi ka makikipag-date sa lalaking iyon,” mariing saad ni Christian.
     “Let me go! You’re hurting me. Wala kang karapatang pagbawalan ako kung gusto kong lumabas kasama ang ibang lalaki,” angil niya.
     Sa pagkabigla niya, hinapit siya nito sa baywang. “Nobody can take you away from me. Akin ka lang!” usal nito bago hinuli ang kanyang labi. Mariin at mapusok ang mga halik nito.
     Tila gusto nitong lunurin ang kanyang lohika, kasama ang lahat ng masasamang alaala sa pagitan nila na naging dahilan para isantabi niya ang pag-ibig para rito….

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Diane Garcia

Page count

146 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.