Elise Estrella

Enticed

39.75

Description

Wiccan Series (Book 3 of 4)

     Alam ni Soraya na hindi siya mag-aasawa. Kung talagang mahal niya ang isang lalaki, alam niya sa sarili niya na hindi niya kakayaning ilagay ito sa panganib. Dahil sa sumpa sa kanilang pamilya, hindi siya puwedeng ma-in love. Hindi niya maaaring mahalin nang tuluyan si Kendrick dahil para na rin niya itong inihatid sa libingan nito.
     Pero dahil alam niyang kailanman ay hindi sila puwedeng magsama ng binata, she wants something from him.
     At iyon ay isang gabi sa piling nito.

Read Prologue & Chapter One

Additional information

Author

Elise Estrella

Page count

110 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.