Elise Estrella

Ever, Ever After

39.75 31.80

Description

     Sa palagay ni Drusilla, may sumpa ang pangalan niya. Dahil pinangalan siya sa ugly stepsister ni Cinderella, malamang walang napipintong happy ever after ang love story niya. Dumagdag na ebidensya na hindi pa siya nagkakanobyo sa edad niyang twenty-six. So what? I-e-enjoy na lang niya ang pagiging single at gagawa ng pagkakaabalahan. Bilang bahagi ng ‘Operation: Happiness’ niya, nagtungo siya sa Sanctuary Zoo at nag-volunteer doon.
     Ngunit nalimutan niya ang sumpa sa sarili na hindi maghahanap ng lalaki nang makilala si Kendall, isang veterinarian. Naisip niyang masarap lang kiligin pero wala siyang expectations.
     Single forever na nga siya, di ba? Hindi para sa kanya ang happy ever after….

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Elise Estrella

Page count

127 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.