Joan Mariano

Fallen Angel

39.75

Description

      “I’ve been dreaming of this since we met,” anang estrangherang tinulungan ni Bren, bago ito unti-unting lumapit sa kanya.
      Nais sana niyang kuwestiyunin ang sinabi ng babae dahil ni hindi nga niya alam ang pangalan nito; technically, hindi pa sila nagkakakilala.
      Ngunit hindi niya kayang tanggihan ang mga labing iyon na inaalay sa kanya. He gave in body and soul… and was ecstatic when he learned he was her first. Nanlumo siya nang kinabukasan ay hindi na niya ito naabutan sa silid niya. Gusto niya itong makita muli at makilala nang husto.
      Pero laking dismaya ni Bren nang makita muli ang dalaga. Eurie happened to be his brother’s girl at napagkamalan lang siya nito bilang ang nobyo nito na kamukha niya, kaya ibinigay sa kanya ang sarili….

Read Preview

Additional information

Author

Joan Mariano

Page count

132 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.